Terms of service

KULLANIM KOULLARI

Bilge avu Birdiejay Ticaret irketi (irket) https://birdiejay.com/ alan isminde bulunan t羹m sayfalar覺n (Site) sahibidir.

Siteyi ve bu Sitede sunulan hizmetleri (Hizmet(ler)) kullanmak isteyenlerin (Kullan覺c覺lar) Siteyi kullanmaya balamadan 繹nce bu Kullan覺m artlar覺 ve Sitede yer alan Gizlilik Politikas覺n覺 dikkatlice okumalar覺 gerekmektedir.

KULLANICILAR, S襤TEY襤 VE S襤TEDE VER襤LEN H襤ZMETLER襤 KULLANMAYA BALAYARAK VE/VEYA S襤TEYE YE OLARAK 襤BU KULLANIM ARTLARINI VE G襤ZL襤L襤K POL襤T襤KASINI OKUDUKLARINI, ANLADIKLARINI VE BUNLARLA BALI OLDUKLARINI KABUL ETM襤 OLURLAR. KULLANIM ARTLARI ARASINDA KABUL ETMED襤襤N襤Z MADDELER OLMASI HAL襤NDE S襤TEY襤 KULLANMAYI DERHAL SONLANDIRMALISINIZ.

TANIMLAR

[Arac覺 Hizmet Salay覺c覺:6563 Say覺l覺 Elektronik Ticaretin D羹zenlenmesi Hakk覺nda Kanunda tan覺mlanan bakalar覺na ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yap覺lmas覺na elektronik ticaret ortam覺n覺 salayan ger癟ek ve t羹zel kiileri ifade eder.]

[Elektronik Ticaretin D羹zenlenmesi Hakk覺nda Kanun:6563 Say覺l覺 Elektronik Ticaretin D羹zenlenmesi Hakk覺nda Kanunu ifade eder.]

Gizlilik Politikas覺:Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulamalarda yay覺nlanan Gizlilik Politikas覺n覺 ifade eder.

M羹teri:S襤TEDEN al覺veri yapan kii.

Mesafeli S繹zlemeler Y繹netmelii:27 Kas覺m 2014 tarihli Resmi Gazetede yay覺nlanan Mesafeli S繹zlemeler Y繹netmeliini ifade eder.

Mobil Uygulamalar:Android veya 襤OS iletim sistemine sahip ak覺ll覺 cihazlarda 癟al覺an irket mobil uygulamalar覺n覺 ifade eder.

Ticari 襤letiim ve Ticari Elektronik 襤letiler Hakk覺nda Y繹netmelik:15 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazetede yay覺nlanan Ticari 襤letiim ve Ticari Elektronik 襤letiler Hakk覺nda Y繹netmelii ifade eder.

ye:S襤TEYE 羹ye olan kii. ye olurken kullan覺lan adres ve iletiim bilgileri esas al覺n覺r.

Web Sitesi: https://birdiejay.com/ internet sayfas覺, ona bal覺 t羹m sayfalar覺 ve Mobil Uygulamalar覺 ifade eder.

[Y繹netmelik:26 Austos 2015 tarihli ve 29457 say覺l覺 Resm簾 Gazetede yay覺nlanan Elektronik Ticarette Hizmet Salay覺c覺 ve Arac覺 Hizmet Salay覺c覺lar Hakk覺nda Y繹netmeliki ifade eder.]

WEB S襤TES襤

WEB S襤TES襤, VER襤LEN H襤ZMET VE YEL襤KLE 襤LE 襤LG襤L襤 AIKLAMA

YEL襤K

 1. Her Kullan覺c覺n覺n sadece tek bir 羹yelik hesab覺 olabilir, ayn覺 kii birden fazla 羹yelik oluturamaz.
 2. yeler ibu Kullan覺m Koullar覺na ve Web Sitesinde yay覺nlanmakta olan dier t羹m kurallara uyacaklar覺n覺 kabul ve taahh羹t ederler.

KULLANICILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 1. yeler takma ad kullanmak dahil olmak 羹zere kimlii ve 羹yelik hesab覺n覺 olutururken verdii bilgiler ile ilgili yanl覺 veya yan覺lt覺c覺 beyanda bulunmayaca覺n覺 kabul ve taahh羹t eder.
 2. yeler, kendileri taraf覺ndan belirlenmi kullan覺c覺 ad覺 ve ifrelerini baka kii ya da kurululara veremezler. yelerin sahip olduklar覺 kullan覺m hakk覺 sadece kendilerine aittir, bakalar覺na kulland覺r覺lamaz ve/veya devredilemez. Aksi halde irketin s繹z konusu kullan覺mdan doan tazmin hakk覺 sakl覺d覺r. irket bu ekilde ayk覺r覺 kulland覺rmalar覺 tespit ettii 羹yelerin 羹yeliklerini hi癟bir a癟覺klama yapmaks覺z覺n ask覺ya alabilir veya iptal edebilir. yelerin bu maddeye ayk覺r覺 hareketi sebebiyle dier 羹yelerin zarara uramas覺 halinde, bu zarardan ihlal eden 羹ye sorumlu olacak ve irketin hi癟bir ekilde tazminat y羹k羹ml羹l羹羹 veya baka bir sorumluluu olmayacakt覺r.
 3. yeler Web Sitesinin kullan覺m覺nda tersine m羹hendislik yapmayaca覺n覺, kaynak kodunu bulmak veya elde etmek i癟in baka bir ilemde bulunmayaca覺n覺 aksi halde irket ve 羹癟羹nc羹kiiler nezdinde doacak zararlardan sorumlu olacaklar覺n覺 peinen kabul ederler.

CRET VE DEME

MESAFEL襤 SATI SZLEMES襤

SORUMLULUK SINIRLAMALARI

 1. irket, Web Sitesinin yaz覺l覺m覺n覺n her t羹rl羹 hatadan ar覺nm覺 olduu ve Web Sitesinde herhangi bir vir羹s yer al覺p almad覺覺 konusunda herhangi bir sorumluluk y羹klenmemektedir. Eer bu Web Sitesinde yer alan herhangi bir yaz覺l覺m sebebi ile Kullan覺c覺lar覺n kulland覺覺 yaz覺l覺m ve/veya donan覺m unsurlar覺na herhangi bir zarar gelirse irkete bu konuda hi癟bir sorumluluk y羹klenemez.

F襤KR襤 MLK襤YET HAKLARI

 1. Web Sitesinde yer alan 羹nvan, iletme ad覺, marka, patent, logo, tasar覺m, bilgi ve y繹ntem gibi tescilli veya tescilsiz t羹m fikri m羹lkiyet haklar覺 irket veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararas覺 hukukun korumas覺 alt覺ndad覺r. Web Sitesinin ziyaret edilmesi veya hizmetlerden yararlan覺lmas覺 s繹z konusu fikri m羹lkiyet haklar覺 konusunda hi癟bir hak vermez.
 2. Web Sitesinde yer alan bilgiler hi癟bir ekilde 癟oalt覺lamaz, yay覺nlanamaz, kopyalanamaz ve/veya aktar覺lamaz. Web Sitesinin b羹t羹n羹 veya bir k覺sm覺 dier bir internet sitesinde izinsiz olarak kullan覺lamaz.

MCB襤R SEBEPLER

 1. Taraflardan herhangi biri, ibu Kullan覺m Koullar覺 kapsam覺nda 羹stlendii herhangi bir y羹k羹ml羹l羹羹n, m羹cbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolay覺 dier taraflara kar覺 sorumlu olmayacakt覺r. M羹cbir sebep, taraflar覺n makul kontrolleri d覺覺nda kalan 繹ng繹r羹lmeyen ve 繹nlenemeyen herhangi bir olayd覺r.

KULLANIM ARTLARINDA YAPILACAK DE襤襤KL襤KLER

 1. irket, diledii zaman Kullan覺m Koullar覺n覺 k覺smen veya tamamen deitirebilir. Deiiklikler Web Sitesinde yay覺nland覺覺 tarihten itibaren ge癟erli olacakt覺r. Deiiklikleri takip etmek yelerin sorumluluundad覺r. yeler, Web Sitesini kullanmaya devam etmekle bu deiiklikleri de kabul etmi say覺l覺r.
 2. Kullan覺c覺lar ve yeler , Kullan覺m Koullar覺 ile ilgili irket ile iletiime ge癟ebilirler.

Unvan覺: B襤LGE AVU B襤RD襤EJAY T襤CARET
Adresi: KKBAKKALKY MAH. GED襤KPAA SK. SARIKAYA 襤 MERKEZ襤 NO: 12 襤 KAPI NO: 9- ATAEH襤R/ 襤STANBUL
Telefon:
E-posta: info@birdiejay.com

襤bu Kullan覺m Koullar覺 T羹rkiye Cumhuriyeti kanunlar覺na tabidir. yeler, ibu Kullan覺m artlar覺 ile ilgili doacak her t羹rl羹 uyumazl覺klar覺n 癟繹z羹m羹 i癟in Mahkeme ve 襤cra M羹d羹rl羹klerinin m羹nhas覺ran yetkili olduunu kabul ve beyan ederler.