Refund policy

TKET襤C襤 HAKLARI CAYMA 襤PTAL 襤ADE KOULLARI
GENEL:
1.Kullanmakta olduunuz web sitesi 羹zerinden elektronik ortamda sipari verdiiniz takdirde, size sunulan 繹n bilgilendirme formunu ve mesafeli sat覺 s繹zlemesini kabul etmi say覺l覺rs覺n覺z.
2.Al覺c覺lar, sat覺n ald覺klar覺 羹r羹n羹n sat覺 ve teslimi ile ilgili olarak 6502 say覺l覺 T羹keticinin Korunmas覺 Hakk覺nda Kanun ve Mesafeli S繹zlemeler Y繹netmelii (RG:27.11.2014/29188) h羹k羹mleri ile y羹r羹rl羹kteki dier yasalara tabidir.
3.r羹n sevkiyat masraf覺 olan kargo 羹cretleri al覺c覺lar taraf覺ndan 繹denecektir.
4.Sat覺n al覺nan her bir 羹r羹n, 30 g羹nl羹k yasal s羹reyi amamak kayd覺 ile al覺c覺n覺n g繹sterdii adresteki kii ve/veya kurulua teslim edilir. Bu s羹re i癟inde 羹r羹n teslim edilmez ise, Al覺c覺lar s繹zlemeyi sona erdirebilir.
5.Sat覺n al覺nan 羹r羹n, eksiksiz ve siparite belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullan覺m klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundad覺r.
6.Sat覺n al覺nan 羹r羹n羹n sat覺lmas覺n覺n imkans覺zlamas覺 durumunda, sat覺c覺 bu durumu 繹rendiinden itibaren 3 g羹n i癟inde yaz覺l覺 olarak al覺c覺ya bu durumu bildirmek zorundad覺r. 14 g羹n i癟inde de toplam bedel Al覺c覺ya iade edilmek zorundad覺r.
SATIN ALINAN RN BEDEL襤 DENMEZ 襤SE:
7.Al覺c覺, sat覺n ald覺覺 羹r羹n bedelini 繹demez veya banka kay覺tlar覺nda iptal ederse, Sat覺c覺n覺n 羹r羹n羹 teslim y羹k羹ml羹l羹羹 sona erer.
KRED襤 KARTININ YETK襤S襤Z KULLANIMI 襤LE YAPILAN ALIVER襤LER:
8.r羹n teslim edildikten sonra, al覺c覺n覺n 繹deme yapt覺覺 kredi kart覺n覺n yetkisiz kiiler taraf覺ndan haks覺z olarak kullan覺ld覺覺 tespit edilirse ve sat覺lan 羹r羹n bedeli ilgili banka veya finans kuruluu taraf覺ndan Sat覺c覺'ya 繹denmez ise, Al覺c覺, s繹zleme konusu 羹r羹n羹 3 g羹n i癟erisinde nakliye gideri SATICIya ait olacak ekilde SATICIya iade etmek zorundad覺r.
NGRLEMEYEN SEBEPLERLE RN SRES襤NDE TESL襤M ED襤LEMEZ 襤SE:
9.Sat覺c覺n覺n 繹ng繹remeyecei m羹cbir sebepler oluursa ve 羹r羹n s羹resinde teslim edilemez ise, durum Al覺c覺ya bildirilir. Al覺c覺, sipariin iptalini, 羹r羹n羹n benzeri ile deitirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimat覺n ertelenmesini talep edebilir. Al覺c覺 siparii iptal ederse; 繹demeyi nakit ile yapm覺 ise iptalinden itibaren 14 g羹n i癟inde kendisine nakden bu 羹cret 繹denir. Al覺c覺, 繹demeyi kredi kart覺 ile yapm覺 ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 g羹n i癟inde 羹r羹n bedeli bankaya iade edilir, ancak bankan覺n al覺c覺n覺n hesab覺na 2-3 hafta i癟erisinde aktarmas覺 olas覺d覺r.
ALICININ RN KONTROL ETME YKMLL:
10.Al覺c覺, s繹zleme konusu mal/hizmeti teslim almadan 繹nce muayene edecek; ezik, k覺r覺k, ambalaj覺 y覺rt覺lm覺 vb. hasarl覺 ve ay覺pl覺 mal/hizmeti kargo irketinden teslim almayacakt覺r. Teslim al覺nan mal/hizmetin hasars覺z ve salam olduu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti 繹zenle korunmak zorundad覺r. Cayma hakk覺 kullan覺lacaksa mal/hizmet kullan覺lmamal覺d覺r. r羹nle birlikte Fatura da iade edilmelidir.
CAYMA HAKKI:
11.ALICI; sat覺n ald覺覺 羹r羹n羹n kendisine veya g繹sterdii adresteki kii/kurulua teslim tarihinden itibaren 14 (on d繹rt) g羹n i癟erisinde, SATICIya aa覺daki iletiim bilgileri 羹zerinden bildirmek art覺yla hi癟bir hukuki ve cezai sorumluluk 羹stlenmeksizin ve hi癟bir gerek癟e g繹stermeksizin mal覺 reddederek s繹zlemeden cayma hakk覺n覺 kullanabilir.
12.SATICININ CAYMA HAKKI B襤LD襤R襤M襤 YAPILACAK 襤LET襤襤M B襤LG襤LER襤:
襤RKET
ADI/UNVANI: B襤LGE AVU BIRDIEJAY T襤CARET
ADRES: KKBAKKALKY MAH. GED襤KPAA SK. SARIKAYA 襤 MERKEZ襤 NO: 12 襤 KAPI NO: 9- ATAEH襤R/ 襤STANBUL
EPOSTA: info@birdiejay.com
TEL:
FAKS:
CAYMA HAKKININ SRES襤:
13.Al覺c覺, sat覺n ald覺覺 eer bir hizmet ise, bu 14 g羹nl羹k s羹re s繹zlemenin imzaland覺覺 tarihten itibaren balar. Cayma hakk覺 s羹resi sona ermeden 繹nce, t羹keticinin onay覺 ile hizmetin ifas覺na balanan hizmet s繹zlemelerinde cayma hakk覺 kullan覺lamaz.
14.Cayma hakk覺n覺n kullan覺m覺ndan kaynaklanan masraflar SATICI ya aittir.
15.Cayma hakk覺n覺n kullan覺lmas覺 i癟in 14 (ond繹rt) g羹nl羹k s羹re i癟inde SATICI' ya iadeli taahh羹tl羹 posta, faks veya eposta ile yaz覺l覺 bildirimde bulunulmas覺 ve 羹r羹n羹n ibu s繹zlemede d羹zenlenen "Cayma Hakk覺 Kullan覺lamayacak r羹nler" h羹k羹mleri 癟er癟evesinde kullan覺lmam覺 olmas覺 artt覺r.
CAYMA HAKKININ KULLANIMI:
16.3. kiiye veya ALICI ya teslim edilen 羹r羹n羹n faturas覺, (襤ade edilmek istenen 羹r羹n羹n faturas覺 kurumsal ise, iade ederken kurumun d羹zenlemi olduu iade faturas覺 ile birlikte g繹nderilmesi gerekmektedir. Faturas覺 kurumlar ad覺na d羹zenlenen sipari iadeleri 襤ADE FATURASI kesilmedii takdirde tamamlanamayacakt覺r.)
17.襤ade formu, 襤ade edilecek 羹r羹nlerin kutusu, ambalaj覺, varsa standart aksesuarlar覺 ile birlikte eksiksiz ve hasars覺z olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
襤ADE KOULLARI:
18.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulamas覺ndan itibaren en ge癟 10 g羹nl羹k s羹re i癟erisinde toplam bedeli ve ALICIy覺 bor癟 alt覺na sokan belgeleri ALICI ya iade etmek ve 20 g羹nl羹k s羹re i癟erisinde mal覺 iade almakla y羹k羹ml羹d羹r.
19.ALICI n覺n kusurundan kaynaklanan bir nedenle mal覺n deerinde bir azalma olursa veya iade imk璽ns覺zla覺rsa ALICI kusuru oran覺nda SATICI n覺n zararlar覺n覺 tazmin etmekle y羹k羹ml羹d羹r. Ancak cayma hakk覺 s羹resi i癟inde mal覺n veya 羹r羹n羹n usul羹ne uygun kullan覺lmas覺 sebebiyle meydana gelen deiiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu deildir.
20.Cayma hakk覺n覺n kullan覺lmas覺 nedeniyle SATICI taraf覺ndan d羹zenlenen kampanya limit tutar覺n覺n alt覺na d羹羹lmesi halinde kampanya kapsam覺nda faydalan覺lan indirim miktar覺 iptal edilir.
CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK RNLER:
21.ALICIn覺n istei veya a癟覺k癟a kiisel ihtiya癟lar覺 dorultusunda haz覺rlanan ve geri g繹nderilmeye m羹sait olmayan, i癟 giyim alt par癟alar覺, mayo ve bikini altlar覺, makyaj malzemeleri, tek kullan覺ml覺k 羹r羹nler, 癟abuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi ge癟me ihtimali olan mallar, ALICIya teslim edilmesinin ard覺ndan ALICI taraf覺ndan ambalaj覺 a癟覺ld覺覺 takdirde iade edilmesi sal覺k ve hijyen a癟覺s覺ndan uygun olmayan 羹r羹nler, teslim edildikten sonra baka 羹r羹nlerle kar覺an ve doas覺 gerei ayr覺t覺r覺lmas覺 m羹mk羹n olmayan 羹r羹nler, Abonelik s繹zlemesi kapsam覺nda salananlar d覺覺nda, gazete ve dergi gibi s羹reli yay覺nlara ilikin mallar, Elektronik ortamda an覺nda ifa edilen hizmetler veya t羹keticiye an覺nda teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya g繹r羹nt羹 kay覺tlar覺n覺n, kitap, dijital i癟erik, yaz覺l覺m programlar覺n覺n, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlar覺n覺n, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalaj覺n覺n ALICI taraf覺ndan a癟覺lm覺 olmas覺 halinde iadesi Y繹netmelik gerei m羹mk羹n deildir. Ayr覺ca Cayma hakk覺 s羹resi sona ermeden 繹nce, t羹keticinin onay覺 ile ifas覺na balanan hizmetlere ilikin cayma hakk覺n覺n kullan覺lmas覺 da Y繹netmelik gerei m羹mk羹n deildir.
22.Kozmetik ve kiisel bak覺m 羹r羹nleri, i癟 giyim 羹r羹nleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yaz覺l覺m ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile k覺rtasiye sarf malzemeleri (toner, kartu, erit vb.) iade edilebilmesi i癟in ambalajlar覺n覺n a癟覺lmam覺, denenmemi, bozulmam覺 ve kullan覺lmam覺 olmalar覺 gerekir.
TEMERRT HAL襤 VE HUKUK襤 SONULARI
23.ALICI, 繹deme ilemlerini kredi kart覺 ile yapt覺覺 durumda temerr羹de d羹t羹羹 takdirde, kart sahibi banka ile aras覺ndaki kredi kart覺 s繹zlemesi 癟er癟evesinde faiz 繹deyeceini ve bankaya kar覺 sorumlu olaca覺n覺 kabul, beyan ve taahh羹t eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara bavurabilir; doacak masraflar覺 ve vek璽let 羹cretini ALICIdan talep edebilir ve her koulda ALICIn覺n borcundan dolay覺 temerr羹de d羹mesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifas覺ndan dolay覺 SATICIn覺n urad覺覺 zarar ve ziyan覺n覺 繹deyeceini kabul eder.
DEME VE TESL襤MAT
24.Sitemiz 羹zerinden kredi kartlar覺n覺z ile, Her t羹rl羹 kredi kart覺n覺za online tek 繹deme ya da online taksit imk璽nlar覺ndan yararlanabilirsiniz. Online 繹demelerinizde sipariiniz sonunda kredi kart覺n覺zdan tutar 癟ekim ilemi ger癟ekleecektir.